N√°Ň° podnik

Hist√≥ria √ļspeŇ°nosti po viac ako Ň°est gener√°ci√≠

Spolocnost Friedrich Petzolt s.r.o. ‚Äď Trad√≠cia od roku 1825. P√īvodn√° majitelka dneŇ°nej firmy Petzolt, jedna vdova, sa vydala v ‚ÄěpokrocilejŇ°om‚Äú veku 42 rokov za podstatne mladŇ°ieho Johanna Georga Petzolta. Pracovit√Ĺ mlad√Ĺ muŇĺ rozŇ°√≠ril skromn√Ĺ obchod s potravinami svojej Ňĺeny na rohu Wendelgasse (dneŇ°nej Neubaugasse) a Burggasse. Ich syn, Johann Babtist Petzolt, viedol obchod svojich rodicov dalej. V priebehu nasleduj√ļcich gener√°ci√≠ bol jednoposchodov√Ĺ dom v Ň°t√Ĺle Biedermeier nahraden√Ĺ dneŇ°n√Ĺm dvojposchodov√Ĺm.

Rak√ļska r√≠Ň°a pon√ļkla ako Eur√≥pska velmoc optim√°lne ekonomick√© moŇĺnosti. Kovy a n√°radia sa prudko rozv√≠jali v prvotnom obdob√≠. Firma mohla vo velkom expandovat a rodina Petzolt coskoro patrila k najzn√°mejŇ°√≠m a najv√°ŇĺenejŇ°√≠m vo Viedni.

Willibald Petzolt, z tretej gener√°cie, ovl√°dol trh s kovmi k.u.k. monarchie. Jeho manŇĺelka Fanny mu porodila dvoch synov, Johanna Georga a Friedricha (Fritza). StarŇ°√≠ padol v prvej svetovej vojne. S touto stratou sa otec nedok√°zal zmierit. Stiahol sa z obchodn√©ho Ňĺivota a Ňĺil potom v Bad Ischl, v Salzkammergut.

Firmu odovzdal svojmu mladŇ°iemu synovi Fritzovi Petzoltovi. On mal taktieŇĺ dvoch synov a jednu dc√©ru. NajstarŇ°√≠ padol v druhej svetovej vojne, jeho brat, Friedrich Petzolt, prevzal firmu, ked sa vr√°til z vojnov√©ho zajatia.

Vtedy boli casopisy pr√°zdne, Vieden ciastocne znicen√° a obsaden√° Ň°tyrmi v√≠tazn√Ĺmi mocnostami. Napriek tomu sa Friedrichovi Petzoltovi podarilo firmu op√§t vybudovat. Aj jeho sestra Elisabeth Petzolt-Reichenberger, ako akt√≠vny rodinn√Ĺ clen, pracovala niekolko rokov na hlavnej pokladni. Ako posledn√Ĺ nositel mena, po piatich gener√°ci√°ch, Friedrich Petzolt zomrel v roku 1999, len rok pred naŇ°im 175-rocn√Ĺm jubileom firmy.

Dnes vedie tento podnik pln√Ĺ trad√≠ci√≠, v Ň°iestej gener√°cii, pani Christine DelMonte-Petzolt. Pritom je silne podporovan√° svojimi ambici√≥znymi spolupracovn√≠ckami.