Obchodn├ę podmienky

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky pre online obchod Friedrich Petzolt Ges.m.b.H.

 
┬ž 1 Zmluvn├ş partneri
Zmluvn├Żmi partnermi v r├ímci t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok s├║ spolo─Źnos┼ą Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H. (─Ćalej naz├Żvan├í Petzolt a aj my) 1070 Viede┼ł, Burggasse 52-54, Rak├║sko a z├íkazn├şk. Z├íkazn├şkmi v zmysle t├Żchto obchodn├Żch podmienok s├║ spotrebitelia i podnikatelia.
Spotrebite─żom v zmysle t├Żchto obchodn├Żch podmienok je ka┼żd├í fyzick├í osoba, ktor├í uzavrie pr├ívny ├║kon za ├║─Źelom, ktor├Ż nes├║vis├ş s jej obchodnou alebo podnikate─żskou ─Źinnos┼ąou.
Podnikate─żom v zmysle t├Żchto obchodn├Żch podmienok je fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba alebo spolo─Źnos┼ą fyzick├Żch os├┤b sp├┤sobil├í vykon├íva┼ą pr├ívne ├║kony, ktor├í pri uzatv├íran├ş pr├ívnych ├║konov kon├í v r├ímci vykon├ívania svojej obchodnej ─Źinnosti alebo ─Źinnosti ako samostatne z├írobkovo ─Źinnej osoby.
 
┬ž 2 Uzavretie zmluvy
1. Prezent├ícia ponuky produktov na internete spolo─Źnos┼ąou Petzolt nie je ┼żiadnou pr├ívne z├ív├Ąznou ponukou, ale sa mus├ş ch├ípa┼ą len ako v├Żzva pre z├íkazn├şka, aby on urobil z├ív├Ązn├║ ponuku k├║py. Objedn├ívka z├íkazn├şka je ponukou.
2. My prij├şmame Va┼íu ponuku na uzavretie zmluvy zaslan├şm objednan├ęho tovaru. Pokia─ż n├ím ozn├ímite platn├║ e-mailov├║ adresu, dostanete e-mailom potvrdenie Va┼íej objedn├ívky. Toto potvrdenie objedn├ívky nie je vyhl├ísen├şm o prijat├ş.
3. Ak by sme objedn├ívku z├íkazn├şka z nejak├Żch d├┤vodov nemohli splni┼ą, z├íkazn├şk bude o tom e-mailom vyrozumen├Ż. Ak si z├íkazn├şk zvolil sp├┤sob platby PayPal, potom sa zmluva uzavrie v ka┼żdom pr├şpade v ─Źase potvrdenia platobn├ęho pr├şkazu u poskytovate─ża platobn├Żch slu┼żieb.
4. V pr├şpade, ┼że zmluva u┼ż bola uzatvoren├í, m├┤┼żu obidve zmluvn├ę strany od zmluvy odst├║pi┼ą, ak je objednan├Ż tovar nedostupn├Ż. V pr├şpade odst├║penia V├ís budeme bez me┼íkania informova┼ą o nedostupnosti tovaru a bez me┼íkania vr├ítime protihodnotu, ktor├║ ste u┼ż zaplatili.
5. V pr├şpade, ┼że nie je v├Żslovne dohodnut├í in├í dodacia lehota, dod├ívame v pr├şpade uzavretia zmluvy behom 10 kalend├írnych dn├ş od prijatia platby.
5. Tieto VOP a pr├şpadn├ę objedn├ívacie/zmluvn├ę ├║daje v danom pr├şpade zaslan├ę s potvrden├şm objedn├ívky si m├┤┼żete a mali by ste si u seba ulo┼żi┼ą a/alebo vytla─Źi┼ą pomocou tla─Źidla ÔÇ×Tla─Źi┼ąÔÇť. Objedn├ívacie/zmluvn├ę ├║daje bud├║ u n├ís ulo┼żen├ę. Ak by ste Va┼íe objedn├ívacie/ zmluvn├ę ├║daje stratili, radi V├ím na po┼żiadanie za┼íleme k├│piu Va┼íich objedn├ívac├şch/zmluvn├Żch ├║dajov.
 
┬ž3 Ceny
1. Platia ceny, ktor├ę boli na internete uveden├ę v ─Źase objedn├ívky. V r├ímci objedn├ívacieho procesu sa tieto explicitne uved├║. Uveden├ę ceny sa rozumej├║ vr├ítane z├íkonnej DPH v Rak├║sku.
2. N├íklady na baln├ę a po┼ítovn├ę sa pripo─Ź├ştaj├║. O v├Ż┼íke prepravn├Żch n├íkladov bud├║ z├íkazn├şci s adresou dodania  v Rak├║sku, Ma─Ćarsku a Slovensku informovan├ş v r├ímci objedn├ívacieho procesu. Z├íkazn├şkov zo v┼íetk├Żch ostatn├Żch kraj├şn budeme o v├Ż┼íke prepravn├Żch n├íkladov informova┼ą po obd┼żan├ş ponuky na k├║pu. Pri vykonan├ş zmluvy za┼íleme tovar po obdr┼żan├ş k├║pnej ceny a prepravn├Żch n├íkladov. Pri dod├ívke do krajiny, ktor├í nepatr├ş do EHP, z├íkazn├şk zn├í┼ía v┼íetky dovozn├ę a v├Żvozn├ę n├íklady ako aj v┼íetky cl├í a poplatky a dane.
3. V r├ímci objednania tovaru vykon├íme na materi├íli a┼ż do odvolania bezplatn├ę pr├şrezy pod─ża rozmerov, ktor├ę z├íkazn├şk uvedie. Pre pr├şrezy platia nasleduj├║ce tolerancie:
Ty─Źov├Ż tovar: +/- 1,5mm
Plat┼łov├Ż tovar, plechy: tolerancia na d─║┼żku +/- 1,5mm a tolerancia na ┼í├şrku +/-1,5mm
Osobitn├ę po┼żadovan├ę tolerancie, presahuj├║ce tento r├ímec, sa m├┤┼żu na po┼żiadanie zoh─żadni┼ą, nie s├║ v┼íak bezplatn├ę. O n├íkladoch informujeme z├íkazn├şkov v osobitnej ponuke. Zmluva vznikne a┼ż potom, ke─Ć aj platba za n├íklady na pr├şrez pr├şde na n├í┼í ├║─Źet.
 
V├Żslovne upozor┼łujeme na to, ┼że pri kovov├Żch polotovaroch ide o produkt na ─Ćal┼íie spracovanie a nie o hotov├Ż produkt, a teda u n├ís nie je vyle┼íten├Ż ani obr├║sen├Ż.  Pri pr├şreze materi├ílu pre z├íkazn├şka m├┤┼żu na povrchu vznikn├║┼ą po┼íkriabania. To nie je zn├ş┼żen├şm hodnoty tovaru.
 
┬ž4 Platobn├ę podmienky:
Ak nie je dohodnut├Ż in├Ż druh platby, mus├şte objednan├Ż tovar z├ísadne zaplati┼ą vopred (platba vopred). V online obchode m├┤┼żete platen├║ ─Źiastku bu─Ć pouk├íza┼ą vopred na n├í┼í ├║─Źet alebo zaplati┼ą online cez PayPal. Dod├ívka tovaru sa uskuto─Źn├ş a┼ż po obdr┼żan├ş platby.
 
┬ž5 Pou─Źenie o odst├║pen├ş:
1. Z├íkazn├şci, ktor├ş s├║ spotrebite─żmi v zmysle rak├║skeho z├íkona o ochrane spotrebite─żov alebo in├Żch z├íkonov v pr├şslu┼ín├Żch ┼ít├ítoch ich bydliska, m├┤┼żu v lehote do 14 kalend├írnych dn├ş od obdr┼żania dod├ívky objednan├ęho tovaru odst├║pi┼ą od zmluvy uzatvorenej na dia─żku. Vyhl├ísenie o odst├║pen├ş od zmluvy mus├ş ma┼ą p├şsomn├║ formu.
 
2. Sta─Ź├ş, ke─Ć sa vyhl├ísenie o odst├║pen├ş odo┼íle v r├ímci lehoty, bez uvedenia d├┤vodov. Soboty, nedele a sviatky sa po─Ź├ştaj├║ do plynutia lehoty. V ka┼żdom pr├şpade je v┼íak k dispoz├şcii 7 pracovn├Żch dn├ş. Na zachovanie pr├íva na odst├║penie sta─Ź├ş v─Źasn├ę odoslanie vyhl├ísenia o odst├║pen├ş alebo veci:
Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.
Burggasse 52-54
1070 Wien
Rak├║sko
Fax: +43 1 523 16 16/44
E-mail: webshop[at]petzolt[dot]at
 
3. V pr├şpade odst├║penia sa k├║pna cena vr├ítane dopravn├ęho vr├íti len proti vr├íteniu tovaru, ktor├Ż objedn├ívate─ż obdr┼żal.
4. Tovar by sa mal vr├íti┼ą v nepou┼żitom stave a ako nov├Ż a sp├┤sobil├Ż na ─Ćal┼í├ş predaj a v origin├ílnom balen├ş. Pri tovaroch, na ktor├Żch s├║ poznate─żn├ę stopy po pou┼ż├şvan├ş, si zadr┼ż├şme primeran├║ ─Źiastku za zn├ş┼żenie hodnoty. To ist├ę plat├ş, ke─Ć pri vr├íten├ş tovaru ch├Żba pr├şslu┼íenstvo alebo nejak├ę ─Źasti.
5. N├íklady na vr├ítenie produktu zn├í┼ía spotrebite─ż. Ak by bol tovar zaslan├Ż nasp├Ą┼ą bez toho, aby bola zaplaten├í doprava, sme opr├ívnen├ş si zadr┼ża┼ą zodpovedaj├║cu ─Źiastku.
6. V├Żnimky z pr├íva odst├║penia od zmluvy
Pr├ívo na odst├║penie neexistuje pre tovary, ktor├ę boli vyroben├ę pod─ża ┼ípecifik├ície z├íkazn├şka alebo boli pod─ża ├║dajov z├íkazn├şka prirezan├ę.
7. Ak je z├íkazn├şkom podnikate─ż, ten nem├í pr├ívo odst├║penia od zmluvy.
 
┬ž6 Zn├í┼íanie nebezpe─Źenstva
Ak nie je dohodnut├ę inak, zn├í┼ía riziko dopravy pri dod├ívkach spotrebite─ż.
 
┬ž7. Reklam├ície
Reklam├ície na z├íklade z├íkonn├Żch n├írokov na z├íruku sa m├┤┼żu uplat┼łova┼ą na nasledovnej adrese:
Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.
Burggasse 52-54
1070 Wien
Rak├║sko
Fax: +43 1 523 16 16/44
E-mail: webshop[at]petzolt[dot]at
 
┬ž8. Z├íruky
V pr├şpade nedostatkov si z├íkazn├şk uplat┼łuje svoje n├íroky vo─Źi Petzolt pod─ża z├íkonn├Żch ustanoven├ş.
 
┬ž9 Obmedzenie ru─Źenia
1. Petzolt ru─Ź├ş pod─ża z├íkonn├Żch ustanoven├ş
2. N├íroky na n├íhradu ┼íkody sp├┤soben├ę ─żahkou nedbanlivos┼ąou s├║ z ru─Źenia vyl├║─Źen├ę. Toto neplat├ş pre ┼íkody na zdrav├ş os├┤b alebo pre ┼íkody na veciach, ktor├ę boli prijat├ę na spracovanie, ani pre n├íroky z ru─Źenia za produkt. ┼ákody na zdrav├ş os├┤b, ktor├ę boli sp├┤soben├ę nespr├ívnym zaobch├ídzan├şm s tovarom s├║ z ru─Źenia vyl├║─Źen├ę. To sa t├Żka hlavne zaobch├ídzania s prirezan├Żmi kovov├Żmi polotovarmi, preto┼że tu ide o materi├íl na ─Ćal┼íie spracovanie  a nie o hotov├Ż produkt. V├Żslovne upozor┼łujeme na to, ┼że rezn├ę miesta neobrusujeme a preto m├┤┼żu by┼ą ostr├ę. Odpor├║─Źame z├íkazn├şkovi, aby pri manipul├ícii nosil zodpovedaj├║ce ochrann├ę rukavice.
3. V┼íetky obsahy na┼íej prezent├ície na internete boli vytvoren├ę starostlivo a pod─ża najlep┼íieho svedomia. Nem├┤┼żeme v┼íak ru─Źi┼ą za aktu├ílnos┼ą, ├║plnos┼ą a spr├ívnos┼ą v┼íetk├Żch str├ínok. 
4. Na┼ía webov├í str├ínka obsahuje tzv. ÔÇ×extern├ę odkazyÔÇť (prepojenie na webov├ę str├ínky tret├şch os├┤b), na obsah ktor├Żch nem├íme ┼żiadny vplyv a za ktor├Ż z tohto d├┤vodu neru─Ź├şme. Za obsahy a spr├ívnos┼ą inform├íci├ş je zodpovedn├Ż pr├şslu┼ín├Ż poskytovate─ż inform├íci├ş na webovej str├ínke, ku ktorej vedie pr├şslu┼ín├Ż link. V ─Źase, ke─Ć sa urobilo toto prepojenie odkazmi, neboli n├ím zn├íme ┼żiadne poru┼íenia pr├íva. V pr├şpade, ┼że sa dozvieme o poru┼íen├ş pr├íva, pr├şslu┼ín├Ż link ihne─Ć odstr├ínime.
 
┬ž10 Ochrana ├║dajov
Petzolt uklad├í objedn├ívacie ├║daje, ktor├ę s├║ potrebn├ę pre vykonanie zmluvy (meno, adresa a Va┼ía e-mailov├í adresa, pokia─ż ste ju uviedli, napr. pri Va┼íej objedn├ívke, zaslanej e-mailom). Pre intern├║ kontrolu z├íkazky okrem toho uklad├íme potrebn├ę ├║daje, ako d├ítum Va┼íej objedn├ívky a kedy V├ím bola dod├ívka zaslan├í.
V├Żslovne upozor┼łujeme na to, ┼że prenos ├║dajov na internete (napr. e-mailom) m├┤┼że ma┼ą medzery v bezpe─Źnosti. Dokonal├║ ochranu ├║dajov pred pr├şstupom tret├şch os├┤b nie je mo┼żn├ę garantova┼ą. Nem├┤┼żeme ru─Źi┼ą  za ┼íkody, vznikaj├║ce v d├┤sledku tak├Żchto medzier v bezpe─Źnosti.
 
┬ž11 V├Żhrada vlastn├şctva
Tovar, ktor├Ż V├ím bol dodan├Ż, ost├íva a┼ż do ├║pln├ęho zaplatenia vlastn├şctvom spolo─Źnosti Friedrich Petzolt GmbH
┬ž12 Autorsk├ę pr├íva
Obsahy a diela zverejnen├ę na tejto webovej str├ínke podliehaj├║ autorsk├ęmu pr├ívu. Ak├Żko─żvek druh rozmno┼żovania, spracovania, ┼í├şrenia a ak├Żko─żvek druh spe┼ła┼żenia nad hranice autorsk├ęho pr├íva si vy┼żaduj├║ predch├ídzaj├║ci p├şsomn├Ż s├║hlas pr├şslu┼ín├ęho p├┤vodcu resp. autora.
 
┬ž 13  Z├ívere─Źn├ę ustanovenia
1. Tieto VOP sa riadia v├Żlu─Źne rak├║skym pr├ívom s vyl├║─Źen├şm k├║pneho pr├íva OSN.
2. Ak by niektor├ę ustanovenie t├Żchto VOP bolo alebo by sa stalo ne├║─Źinn├Żm, nevykonate─żn├Żm alebo neplatn├Żm, nez├ívisle od toho z ak├ęho d├┤vodu, ├║─Źinnos┼ą ostatn├Żch ustanoven├ş t├Żm nie je dotknut├í.
3. S├şdlom s├║du je Rak├║sko, Viede┼ł. Plat├ş rak├║ske pr├ívo.