Általános Szerződési Feltételek

Kedves vásárlóink!

A jelenlegi piaci helyzet nagyon változékony és nagyon nehéz az árak és a beszerzési lehetőségek tekintetében. Emiatt jelenleg nem áll módunkban kötelező érvényű árakat közölni Önökkel a webshopban. Kérjük, hogy a webshopot használják a nem kötelező érvényű érdeklődésre! Miután a webshopban érdeklődött egy termék iránt, felvesszük Önnel a kapcsolatot egy nem kötelező érvényű ajánlattal.

Felhívjuk figyelmét, hogy 2023. december 1-től megrendeléseket csak a webshopon keresztül vagy a verkauf@petzolt.at e-mail címen lehet leadni!
Az átvétel kedden és szerdán 10 és 14 óra között lehetséges a Neubaugasse 76, 1070 Bécs címen; szállítás továbbra is lehetséges!

Köszönjük megértésüket!


A Friedrich Petzolt Ges.m.b.H. online áruházának Általános Üzleti Feltételei

1.§ A szerződő felek

A szerződő felek az alábbi általános üzleti feltételek értelmében a Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H. (a továbbiakban: Petzolt), székhelye: 1070 Wien, Burggasse 52-54, Ausztria, és az ügyfél. A jelen üzleti feltételek értelmében fogyasztók ás vállalatok egyaránt ügyfélnek minősülhetnek.
A jelen üzleti feltételek értelmében ügyfélnek minősül az a természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely sem üzleti, sem önálló szakmai tevékenységének végzéséhez nem köthető.
A jelen üzleti feltételek értelmében vállalatnak minősül az a természetes személy vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, aki/amely olyan céllal köt jogügyletet, amely üzleti vagy önálló szakmai tevékenységének végzéséhez köthető.

2.§ A szerződés megkötése

1. A termékek interneten történő megjelenítése a Petzolt részéről nem képez kötelező érvényű ajánlatot, sokkal inkább az ügyfelek felhívásának tekintendő, hogy tegyenek kötelező érvényű vételi ajánlatot. Az Ügyfél általi megrendelés ajánlatnak minősül.

2. Az Ön szerződéses ajánlatát a megrendelt áru megküldésével elfogadjuk. Érvényes e-mail cím megadása esetén a megrendelés visszaigazolását e-mailben küldjük el Önnek. Ez a megrendelési visszaigazolás nem minősül elfogadó nyilatkozatnak.

3. Amennyiben valamilyen oknál fogva az ügyfél megrendelését nem tudjuk teljesíteni, az ügyfelet e-mailben értesítjük. Amennyiben az ügyfél a PayPal fizetési módot választotta, a szerződés minden esetben a fizetési megbízásnak a fizetésszolgáltató által történt megerősítésnek időpontjában jön létre.

4. Amennyiben a szerződés már létrejött volna, úgy a megrendelt áru hiánya esetén mindkét fél visszaléphet a szerződéstől. Visszalépés esetén az áru hiányáról haladéktalanul értesítjük Önt, és az Ön által teljesített ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük.

5. Amennyiben nem születik kifejezetten más jellegű megállapodás, az árut szerződéskötés esetén a vételár beérkezésétől számított 10 napon belül szállítjuk.

6. A jelen Általános Üzleti Feltételeket, valamint az esetleges megrendelés-visszaigazolásokkal továbbított rendelési / szerződési adatokat kérjük, mentse el, vagy a "Nyomtatás" gombra kattintva nyomtassa ki. A megrendelés / szerződés adatait eltároljuk. Ha Ön a megrendelés / szerződés adatait elvesztené, kérésére szívesen küldünk másolatot megrendelése / szerződése adatairól.

3.§ Árak

1. A megrendelés időpontjában az interneten feltüntetett árak érvényesek. Ezeket a megrendelés folyamán külön is megadjuk. A megadott árak tartalmazzák az Ausztriában hatályos általános forgalmi adót is.

2. A csomagolás és a szállítás költségeit külön számítjuk fel. A szállítási költségek összegéről az ausztriai, magyarországi és szlovákiai címmel rendelkező ügyfeleket a megrendelési folyamat során értesítjük. Más országokból származó ügyfeleinket a vételi ajánlat kézhezvételét követően tájékoztatjuk a szállítási költségekről. Szerződés létrejötte esetén az árut a vételár és a szállítás költségének beérkezését követően küldjük el. Ha a szállítás az Európai Gazdasági Térségen kívüli országába történik, a be- és kivitel díjait, valamint a valamennyi esedékes vámot és adót az ügyfél köteles megfizetni.

3. Az áru megrendelésének keretében a terméken az ügyfél utasítása szerint, visszavonásig ingyenes méretre vágást végzünk. A méretre szabás során az alábbi toleranciák elfogadhatók:

Rúdáru: +/- 1,5mm

Lemezáru, finomlemez: +/- 1,5mm hossztolerancia und +/-1,5mm szélességtolerancia

Az ettől eltérő, különleges toleranciakívánságokat kérésre, térítés ellenében figyelembe tudjuk venni. A költségekről külön ajánlatban értesítjük az ügyfelet. A szerződés csak akkor jön létre, miután a méretre vágás díja beérkezett hozzánk.

Kifejezetten utalunk arra, hogy a méretre vágott termékek továbbfeldolgozásra szánt, félkész termékek, melyeket nem fényezünk és nem csiszolunk.  Az anyag méretre vágásakor a termék felülete érdessé válhat. Ez nem minősül az áru értékcsökkenésének.

4.§ Fizetési feltételek:

Amennyiben erről eltérő megállapodás nem született, a megrendelt árut előre kell kifizetni. A webáruházban a vételár összegét előre, a számlánkra történő átutalással, vagy a PayPal online szolgáltatón keresztül fizetheti meg. Az áru szállítása csak az áru árának beérkezését követően történik.

5.§ A visszalépésről szóló tájékoztatás

1. Azok az ügyfelek, akik az osztrák fogyasztói törvény, vagy a lakóhelyük szerinti ország hasonló törvényi értelmében fogyasztóknak minősülnek, a távszerződés keretében megkötött szerződés szerint megrendelt és kiszállított áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon visszaléphetnek. A visszalépési nyilatkozat csak írásban érvényes.

2. A visszalépésről szóló nyilatkozatot elegendő a határidőn belül, indoklás nélkül elküldeni. A szombatok, vasárnapok és ünnepnapok beleszámítanak a határidő kiszámításába. Azonban minden esetben 7 munkanap áll rendelkezésre. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő az elállási szándéknyilatkozat vagy a termék időben történő elküldése:

Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.
Burggasse 52-54
1070 Wien
Ausztria
Fax: +43 1 523 16 16/44
Email: webshop@petzolt.at

3. Visszalépés esetén a vételárat és a szállítási költségeket csak az ügyfél által megrendelt áru visszaküldése ellenében térítjük vissza.

4. Az árut használatlan, az újjal azonos és újraértékesíthető állapotban, az eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. Azon termékek esetében, amelyeken látszik a használat nyoma, a visszatérítendő összeget az megfelelő értékcsökkenés mértékével csökkentjük. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha visszaadáskor az áru tartozékai vagy részei hiányoznak.

5. A visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik. Amennyiben az áru visszaküldésének költségével az ügyfél bennünket terhel, az annak megfelelő összeget visszatartjuk.

6. A visszalépési jog alóli kivételetek
A visszalépési jog nem vonatkozik az ügyfél specifikációi szerint elkészített, vagy az ügyfél által megadott méretre vágatott termékekre.

7. Ha az ügyfél nem vállalkozó, a visszalépés joga nem vonatkozik rá.

6.§ A kockázatok viselése

Ha erről eltérő megállapodás nem született, a szállításhoz kapcsolódó kockázatokat az ügyfél viseli.

7.§ Reklamáció

A törvény által biztosított garanciaigények alapján történő reklamációkkal az alábbi címen kereshetnek meg bennünket:

Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.
Burggasse 52-54
1070 Wien
Ausztria
Fax: +43 1 523 16 16/44
E-mail: webshop@petzolt.at

8.§ Garancia

Hibák esetén az ügyfél a törvényi rendelkezéseknek megfelelően támaszthat igényt a Petzolttal szemben.

9.§ A felelősség korlátozása

1. A Petzolt a törvényi rendelkezéseknek megfelelő felelősséget vállal.

2. Az enyhe gondatlanság esetén érvényesíteni kívánt igények esetében a felelősség ki van zárva. Ez nem vonatkozik a személyi károkra vagy a megmunkálásra átvett termékeken keletkező károkra, valamint a termékfelelősségi igényekre. Azok a személyi károk, amelyek az áru szakszerűtlen kezeléséből származnak, a felelősség köréből ki vannak zárva. Ez különösen érvényes a méretre vágott, félkész féltermékekre, mivel azok továbbfeldolgozásra szánt anyagnak, és nem kész terméknek minősülnek- Kifejezetten utalunk arra, hogy a vágott felületeket nem csiszoljuk, így azok élesek lehetnek. Ezért az ajánljuk ügyfeleinknek, hogy az anyagmozgatás során viseljenek megfelelő védőkesztyűt.

3. Internetes megjelenésünk tartalmát megfelelő gondossággal és legjobb tudásunk szerint készítettük el. Az oldalak aktualitásáért, hiánytalanságáért és helyességéért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

4. Weboldalunk ún. "külső linkeket" (harmadik fél weboldalára elvezető kapcsolatokat) tartalmaz, amelyeknek tartalmára nincs befolyásunk, és amelyekért ebből az okból adódóan nem vállalunk felelősséget. A tartalmakért és az információk helyességéért a hivatkozott weboldal információszolgáltatója felel. Amikor a hivatkozást létrehoztuk, számunkra nem volt felismerhető semmilyen jogsértés. Amennyiben a szabályok megszegése tudomásunkra jut, az adott linket azonnal eltávolítjuk.

10.§ Adatvédelem

A Petzolt a szerződés teljesítéséhez szükséges rendelési adatokat (név, cím, valamint e-mail cím, amennyiben ezt Ön a megrendelés során e-mailben megadta) eltároljuk. A belső rendelésellenőrzés céljából az ehhez szükséges adatokat is, például a megrendelés időpontját, vagy a szállítmány elindulásának idejét is eltároljuk.
Kifejezetten utalunk arra a tényre, hogy az interneten keresztül történő adatátvitelben (pl. e-mail) lehetnek biztonsági rések. Az adatok harmadik fél hozzáférése nélkül történő átvitele nem garantálható. A biztonsági résekből eredő károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

11.§ Jogfenntartás

Az Ön részére szállított áru a vételár teljes megfizetéséig a Friedrich Petzolt GmbH tulajdonát képezi.

12.§ Szerzői jogok

A jelen weboldalon nyilvánosságra hozott tartalmakat szerzői jogok védik. Bárminemű sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés, és a szerzői jogok kívül eső bárminemű értékesítés kizárólag a szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

13.§  Záró rendelkezések

1. Az Általános Üzleti Feltételekre az osztrák jog mérvadó, az ENSZ kereskedelmi jogának kizárásával.

2. Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, végrehajthatatlanok vagy semmisek, vagy azokká válnának, függetlenül attól, hogy milyen okból, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

3. A bírósági illetékesség helye: Bécs. Az Általános Üzleti Feltételekre az osztrák jog rendelkezései mérvadók.